• HAYATI GÜZEL YAPAN HER ŞEY DEĞERLİDİR

  HAYATI GÜZEL YAPAN HER ŞEY DEĞERLİDİR
  Ferhat AYGÜN

  HAYATI GÜZEL YAPAN HER ŞEY DEĞERLİDİR

   

  Nasıl ki etrafımızdaki gördüğümüz her şey atomlardan, her atom pozitif ve negatif taneciklerden oluşursa, aynı şekilde insan dahil her bir şeyin negatif ve pozitif değeri kendi özüdür. Burada insandan bahsederken, gündelik hayatın işleyişinde dışarıdan ve içeriden gelen duygusal, düşünsel baskıdan dolayı yaşamını tam anlamıyla yaşayamayan bir canlıdan söz ediyorum.

  İnsan fiziki yapı olarak, doğa karşısında bazı canlı türlerine oranla dünyaya daha zayıf ve güçsüz gelir. Bu yetersizlikten kaynaklandığı için mi bilinmez, her insanın varoluşunda bir eksiklik, yetersizlik, değersizlik duygusu mevcuttur. İnsanoğlu çocukluk dönemi dahil diğer canlı türlerine göre zayıf, yardıma muhtaç, güçsüz bir varlıktır. İnsan, doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlık olduğu için sürekli bu yetersizlik durumundan kurtulabilmek için büyük bir çabanın içerisindedir. Bu nedenle, her insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. İnsan, çocukluk döneminden itibaren yaşamına çaresizlik içinde başlar. Çocukken düşleri yoldaş, umutları arkadaş, hayalleri sırdaş olur.

  İnsan, çocukluk evresinden beri sürekli hayatı, doğayı anlama, kavrama çabası içerisine girdiği için cılız duyguları hem ruhunda hem de bedeninde hissetmektedir. Yaşadığı psikolojik, sosyal, çevresel sıkıntılara karşı sığınabileceği tek güvenli liman, insanın kendi iç dünyasıdır. Yaşamın değeri, önemi, insanın amaçlarından beslenir, bu duygu ve düşünceler, hayata karşı insanın amaçlarına ulaşma isteği, hayata karşı motivasyonunu artırır.

  Çocukluk yıllarındaki duygusal zorlanmalar, ergenlik döneminden itibaren baş gösteren olumsuz duygular yaşadığı hayatı zorlaştırır. Bu sorunlardan dolayı sürekli kendisine adapte olamama, insan ilişkilerinde uyum sorunu da eklenince kişideki yetersizlik duygusu yerini değersizlik, yetememe duygusuna bırakmıştır. Bence, yetersizlik, değersizlik duyguları, sosyal ilişkilerde uğradıkları haksızlık, hakaret, beklentilerine cevap alamayışı, insanlardaki reddedilmişlik, hayal kırıklığı duygularını oluşturur. Bu duygular, insanın yaşamını olumsuz tetikleyen zihinsel, psikolojik, sosyolojik sebeplerdir. Bu tür durumlarda insanlar günümüzde değersizlik duygusu karşısında çeşitli savunma mekanizmaları geliştirip değersizliklerine karşı varlıklarını, öz cevherlerini korumak için örneğin aşırı yemek yeme, anlamsızca ağlama ya da karamsar düşünceler üretme yoluyla aslında kendisinde bulunmayan bir kişiliğe sarılır. Ekonomik, kültürel, psikolojik ve sosyal olarak yaşadığı bütün problemlerin kökeninde değer duygusunun azlığı ya da yetersizliği yatar. 

  Değersizlik duygusu, kişinin kendisini toplum içerisinde veya iç analizlerinde kendi kendisini önemsiz görmesi, genel olarak varlığının ya da yokluğunun bir değer taşımadığı duygusuna sahip olmasıdır. Burada ifade etmek istediğim, kişi hem toplum içinde hem de iç dünyasında kendisini başarısız, yetersiz veya kusurlu görmekte, öyle hissetmektedir. Bu his ve düşünceler güçlü etkilere sahiptir. Çoğu zaman kişi bu düşüncelerden dolayı toplum içinde kendisini rahat hissedemediği gibi iletişim sorunları da yaşar.

  Aslında bu durum kişinin ruhsal olarak kendisini koruma altına almak istemesinden kaynaklanır. Hayat karşısında kendisini yetersiz, diğer insanlar karşısında ise değersiz hissetmekten kurtulmasının yolu, insanın yaşadığı ana odaklanması, her şeye inat gülmesi, zayıf ve kusurlu yanlarını kabul ederek kendisine ve diğer insanlara karşı hoşgörülü olmasıdır. Zihnin ilettiği mesajları doğru algılamalı, duygularının farkında olmalıdır. İnsanın bu noktada yetersizlik ve değersizlik duygusuyla baş edebilmesi için çok büyük çaba sarf etmesi gerekir.

  Değersizlik duygusu, insanın kendisi hakkında olumsuz ama gerçekçi bir tutum sergilemesidir. İnsan, çözülmesi gereken sayısız problem karşısında efor sarf edip bu problemlerini çözme çabasına girer. İşte yaşam koşullarından olsa gerek, insanlar hayatın anlamı ve günlük yaşamın biçimlendirilmesi konusunda alternatif yollar arasından bir tercih yapamaz, tıkanıp kalır.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen