• 5. YARGI REFORMU PAKETİ NELER GETİRİYOR?

  5. YARGI REFORMU PAKETİ NELER GETİRİYOR?
  Av. Ercan EZGİN

  5. YARGI REFORMU PAKETİ NELER GETİRİYOR?

   

  Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nda açıkladığı üzere hukuk ve demokrasi alanındaki seferberlik son hızla devam ediyor. Bu alanlardaki eksiklik ve aksaklıklar hızla bir bir gideriliyor. Özellikle demokrasi, adalet ve hukuk alanında atılacak adımlar, yapılacak reformlar Türkiye’yi 2023 hedeflerine daha sağlam taşıyacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın öncülüğünde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL de göreve geldiği günden beri adalet ve demokrasi alanında yaşanan sıkıntıları ve var olan eksiklikleri bir bir gidermek için gerçekten büyük bir gayret içinde. Sonuçları ve sorunları da yerinde görmek için şehir şehir, adliye adliye geziyor.

  ÇOCUK HACZİ CAN SIKIYOR

  Ayrılan çiftlerden biri müşterek çocuğu mahkeme kararına rağmen diğer tarafa göstermediğinde çocuk anne ve baba arasında arada kalıyor, psikolojisi bozuluyor, istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Para yatırıyorsun, yasa gereği icra memurları devreye giriyor ve çocuğu bir mal gibi teslim almaya çalışıyorsun. Ebeveynler çocuklarını ancak haciz sonucu görebiliyor. Çocukların bir mal gibi icra yoluyla teslimi, 1932 tarihli İcra İflas Yasası’nın 1965 yılında değiştirilen 25. maddesinden kaynaklanıyor. Yasa gereği çocuklar taşınır mal gibi icraya konuyor. Bu kanunu uygulamakla yükümlü icra memurları ve kolluk görevlileri de çocuğu mal ya da eşya gibi teslim alıyorlar.

  ÇOCUK KORUMA KANUNU DEĞİŞECEK

  5.Yargı Reform Paketi ile birlikte hukuk sistemimizde dediğimiz gibi tarihi adımlar atılıyor. Çocuğun üstün yararı prensibi uyarınca çocuk teslimi artık icra sistemi dışına çıkarılıp, ücretsiz hale getiriliyor. Çocukların örselenmemesi, ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde anne veya baba duygusunun eş değerde gözetilmesi, büyükler arasında yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla 1932 yılından beri uygulanan “çocuk teslimi-icra ilişkisi” tamamen kaldırılıyor. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararları, Adalet Bakanlığı’nca kurulan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri” tarafından yerine getirilecek.

  Yapılacak değişiklikle, çocuk teslimi, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecek. İşlemler tamamen ücretsiz olacak, harç alınmayacak ve yapılan tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak. Çocuğun teslimi işlemleri, okul, kreş gibi çocuğun üstün yararına uygun mekanlarda gerçekleştirilecek. Çocukla kişisel ilişki kurulmasında, kolluk tarafından zorla alınma uygulamasına son verilecek.  Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenlere disiplin hapsi uygulanacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı sahibi değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

  İCRA SİSTEMİ DE DEĞİŞECEK

  İcrada elektronik satış ile alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunacak, mezat salonlarındaki takipçilik ve fırsatçılık son bulacak. Fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor. Elektronik satış usulü getirilerek icra sistemi çağa entegre ediliyor. Açık artırmalara, internet erişimi olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek. İsteyen herkes açık artırmada kolay ve güvenli bir şekilde teklif verebilecek. Mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme uygulaması ortadan kalkacak. Sonuçta alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunmuş olacak.

  Borçluya, haczedilen malını rızaen satma imkânı veriliyor. Hacizli malların daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilmesi için tarife usulü getiriliyor. Sicile kayıtlı malların kıymet takdirine ilişkin esaslar yeniden belirleniyor.  Borcun, icralarda taksitle ödenmesinde damga vergisi kaldırılıyor. İhalenin feshi talebinin kötü niyetli yapılmasının önüne geçiliyor. Adliyelerdeki iş yoğunluğu dikkate alınarak İcra Daireleri Başkanlıkları kurulacak. Böylece, icra dairelerini etkin gözetim ve denetimiyle hizmet kalitesi artacak.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen