• İSLAM DEVLETLERINDE EHLİ BEYT/SEYYİDLİK SOY ŞECERESİ HANGİ KURUM TARAFINDAN DÜZENLENİYORDU.!!! (1)

  İSLAM DEVLETLERINDE EHLİ BEYT/SEYYİDLİK SOY ŞECERESİ HANGİ KURUM TARAFINDAN DÜZENLENİYORDU.!!! (1)
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  İSLAM DEVLETLERINDE EHLİ BEYT/SEYYİDLİK SOY ŞECERESİ HANGİ KURUM TARAFINDAN DÜZENLENİYORDU.!!! (1)

   

  Şecere Nedir,Kaç Çeşit Şecere Vardır...

  Bir ailenin bilinen en eski atasından başlayarak son üyelerine kadar bütün ailenin bir kökten geldiğini gösteren ağaç görünümü içinde gösteren çizelgedir

   

  Ehli Beyt Soy Şeceresi ise!

  Emirül Müminin Hz.Ali ile Hz.Fatima'nın  evlatları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'in zürriyetini devam eden ve son aile ferdine kadar bu mübarek soydan geldiklerini gösteren önemli bir belgedir...

   Ehli beytin şecereleri ve kayıtları! Şura suresi 23.Ayet,Ahzap suresi 33.Ayetleri nazil olduktan sonra peygamber efendimiz Hz.Ali'yi görevlendirerek bu kutlu soyun kayıtları tutulmuş,ehli beyte zekât ve sadakanın haram olduğunu bildirilmiş;Onlara? Sadece fey ve ganimetten hise verilmiştir.

  Daha sonra islam  devletlerin'den başnakipler ve onların görevlendirdikleri nakibül-eşrâf kaymakamları tarafından şecerenin eveliyatı olmak kaydiyla enaz iki şahit huzurunda tanzim edilerek allah rasulunün torunlarına  verilen önemli ve maneviyatı büyük bir soy belgesidır.!!! Sizlerinde bildiğiniz gibi Osmanlı Devletinin kurulması ile birlikte bu ülkeye gelen Resulullahın evlatları seyyidleri ve şerifleri tek tek kayıt altına alınması için başta Osmanlı devletının kurucusu cennet mekan Gazi Osman beyin emir ve talimatı ile! Abbasiler,Fatımiler, Selçukiler ve diğer islam devletlerinde olduğu gibi,kendi ülkesine gelen bu mübarek zatların hak ve hukuklarının korunması sahte seyyidliği önlemek için "SADAT BAKANLIĞI BURSA'DA KURDURMUŞTUR"

  İlk Sadat bakanlığı Seyyid Muhammed buhari(emir sultanın talebelerinde seyyid Ali natadır.

  Bu bakanlık 150 yıl devam etmiştır bir ara bakanlık kaldırılınca seyyid olmayan sahtekârların meydana çıkmasıyla 2.Sultan beyazıt tarafından 1494 yılında tekrar  istanbulda  başnakiplik kurumu kurulmuştur,bu kurumun başkanlığına seyyid Mahmud efendi atanmış,Osmanlı devletının kuruluşundan 3 Mart 1924 tarihine kadar devam etmiştir. 600 yıl içersinde 66 tane başnakip,280 tane'de nakibül-eşrâf kaymakamları görev almışlar.Bunların görevleri Seyyid ve Şerifleri bilimsel olarak kayıt altına alarak Hz.

  Peygamberin hatırı için bu kiymetli insanlara bazı imtiyazlar verilmiş,

   Padişah tarafından saygı ve hürmet gösterilmiş,askerden ve vergiden muaf tutulmuşlar,onlara beratlar verilmiş,

  fakir olan seyyidlere maaş bağlanmış, İmparatorluğun önemli türenlerde ve toplantılarında padişahın yanında protokolun önünde oturturmuşlar onların kızlarını dengi ve soylu ailelerle evlendirmişler.

  Saddattan olduğuna dair ellerine

  şecere veya birer hüccet verilmiştır.

  Halifeliğin kaldırılması ile birlikte Nakibül eşrâflık kurum'da lağvedilince

  Gerçek Seyyidler arka plana atılarak; bunların yerine bazı grupları,nakşi tarikat şeyhleri bazı alevi dedeleri,bektaşi babaları

  ve hatırı sayılır aileleri türk milletine seyyid ve ehl-i beyt diye tanıtmışlar,bugün Osmanlı arşivi ile istanbul il müftülüğü meşihat ve şerriye sicillerinde bulunan nakibül eşraf defterleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırma ve çalışmalarımızda   bunların böyle olmadığını görüyoruz.

  Günümüzde de gerçek Seyyid veya Şerif olduğunu iddia eden kardeşlerimiz mutlaka ellerinde Osmanlı döneminde Nakibül Eşrâf kaymakamları tarafından verilmiş bulunan "NESEB /SOY EHL-İ BEYT ŞECERESİ OLMASI GEREKİR"

  Şecere elinde bulunduran Seyyid ve Şeriflerimiz en azında o'şecerenin doğru ve gerçek olması için  şecere geriye doğru 1924 yılında önce nakibül eşrâf kaymakamları tarafından düzenlenmiş olacak.Şecerenin alt tarafından şecereyi düzenleyen nakibül eşrâf kaymakamının mühürü ve imzası olacak.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen