• İMAN EDELİM Kİ İNSANLIK KURTULSUN

  İMAN EDELİM Kİ İNSANLIK KURTULSUN
  Hasan YOSUNKAYA

   İMAN EDELİM Kİ  İNSANLIK KURTULSUN   

  49. Hucurat suresi 14. ayet

   

     “Bedevi Araplar, “İnandık.” dediler. De ki: “Siz inanmadınız, fakat teslim olduk, deyin. Çünkü henüz iman kalbinize girmedi. Eğer Allah'a ve Rasul'üne itaat ederseniz, O, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez.” Kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir”

    Bu ayet celile, bir cephesi ile günümüz Müslümanlarını işaret ediyor.

      İman eden bir mümin, faiz yemez, fuhşiyatın her türlüsünden uzak durur, haksız yere insan öldürmez, hırsızlık yapmaz, rüşvet yemez, işi ehline verir, adil olur, insanlar arasından ayırım yapmaz, ibadetlerini aksatmaz.....gibi, bu Müslümanların sayısı gittikçe azalıyor.

     Gözünü kırpmadan insan öldüren, hırsızlık yapan, adam kayıran, adil olmayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan,....gibi Müslüman olduklarını söyleyenlerin giderek sayısı artıyor.

  “Siz inanmadınız, fakat teslim olduk deyin.” Bugün bu ayetin işaret ettiği İNSAN TİPİ bir hayli fazla oldığunu görüyoruz.

    Hepimize düşen görev, İlahi emre uyarak, mümin olmaktır. Bunun için eğitim sistemimizi ve aile yapımızı İslama göre yeniden dizayn etmemiz şarttır. “Ağaç yaş iken eğilir” atasözünden yola çıkarak, çocuklarımızı önce aile içinde eğiterek, hakiki iman sahibi ve iyi aile terbiyesi alması için alt yapıyı hazırlamak zorundayız. Aileyi oluşturan kadın ve erkek İslami kurallara göre yaşayınca, evlatları da salih olurlar. Yoksa bir süre sonra Müslüman olduğunu söyleyip, İslamla alakası olmayan nesiller yetişir.

     Ailedeki eğitimin tamamlayıcısı olan okuldaki eğitim, dinden, imandan yoksun seküler bir anlayışla, çocukları ve gençleri yetiştirirse o zaman dananın kuyruğu kopar. Aile içinde evlatlarımıza verdiğimiz eğitim boşa gider. Tam bizim anlayışımıza zıt nesiller yetişir. Bu çocuklardan ve gençlerden meydana gelen toplum buna göre şekil alır.            

  Diyanet, cemaatler, tarikatlar, okullar, kanaat önderleri, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak el birliği ve iş birliği yaparak bu problemi çözmek zorundayız.

     Yoksa hepimiz sorumlu oluruz.

   

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen