• MÜMİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ

  MÜMİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ
  Ferhat AYGÜN

  MÜMİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ

   

  Özellikle günümüzde insanlığın ve insan olmanın ne kadar önemli bir yere oturduğu hepinizin malumudur. Artık bir insanda önceki yıllarda olduğu gibi onlarca özelliği bir arada kimse aramıyor kesinlikle...

  Güzel insan vasfını tüm insanlık her bir birey kendisinde daha fazla olduğunu savunur. Kime sorsan en iyisi istisnasız kendisidir. Kendisinin hem aciz, bir o kadar da zalim olduğunu itiraf edenin de elmastan daha değerli olduğu görülecektir zaten.

  ‘Abi bak ben bunları yapıyorum, kimseye de söylemiyorum’ deyip yapmadıklarını yalanlar söyleyerek kendisini olduğundan daha iyi göstermek de moda olmuş maalesef.

  Bütün bunların yanında inanç bir yana, hakikaten insanlığın iyiliği, selameti için kendisini feda edenler yok mu? Elbette var ancak denizde bir kova su misali kalırlar.

  Aslında sosyal ve toplumsal hayatta insanların davranışlarını hizalayan ahlak ve kanunlar bulunuyor, ancak insanlar kendisini sınırlayan kuralları daha sevmedikleri biliniyor.

  Bir yandan da içtimai hayatı kurallarıyla hizaya sokan ve bunu uygulayanlara büyük mükâfat vaad eden Yüce Rabbimiz, A’dan Z’ye kullarının yani biz insanların nasıl olması gerektiğini, nasıl olursa daha mutlu ve huzurlu, daha sağlıklı ve ahlaklı olacağını Yüce Kur’an’da ve elçileri vasıtasıyla bildirmiştir.

  Zaman içerisinde bu kurallara-emirlere uyanların ne kadar mutlu ve huzurlu, Rablerinin katında ne kadar değerli ve şerefli olduklarına tüm insanlık müşaade etti.

  Gelinen bu noktada, insanların insanları ezmeye, soymaya, köle olarak kullanmaya, kendisi tok iken komşusunun açlıktan ölmesine göz yummaya, açık şekilde üzerlerine bombalar atarak öldürmeye, yeni geliştirdikleri silahları sahipsiz sandıkları (Kimsesizin kimsesi Allah’tır) insanların üzerinde denemeye, kendilerinden olmayanı kendileri gibi olmaya zorlamaya, olmazlarsa işkence etmeye, göç etmeye zorlamaya ve öldürmeye çalıştılar. Bunu yapan sözde insanlar, bunlara maruz kalanlar da insanlar.

  Burada Bediüzzaman hazretlerini anmadan geçmek haksızlık olur. Allah ondan razı olsun.

  İnsan eğer Yaradan’ın belirlediği hudutlar içerisinde kalırsa insandır, yoksa hayvandan yüz derece aşağıdır mealindeki sözleri bütün nazarları; Alemlerin Rabbi’nin ve onun elçilerinin hak din olarak gönderdiği İslam dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim’e yöneltiyor.

  Müzicel Beyan olan Kur'an-ı Kerim’de geçen müminlerin 100 özelliği şöyle geçiyor.

  Burada artık söz Yüce kitabın:

  1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151.

  2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68

  3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68

  4. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44

  5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar.  / Mü’minun 2,9

  6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler.  / İsra-23

  7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3

  8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5

  9. Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24

  10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63

  11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54

  12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8

  13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177

  14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177

  15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177

  16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2

  17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177

  18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29

  19. İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135

  20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20

  21. (Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. A.imran-28

  22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.İmran-133

  23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.İmran-133

  24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am-108

  25. Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151

  26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199

  27. Zinaya asla yaklaşmazlar.  / Mü’minun -5

  28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94

  29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136

  30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63

  31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52

  32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168

  33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72

  34. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. / Nisa-135

  35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2 

  36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151

  37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91

  38. Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7

  39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. / Ra’d-20

  40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler.  / Bakara-177

  41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177

  42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177

  43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177

  44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3

  45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. /Müzemmil /4

  46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar./ Bakara/ 256

  47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. / Enfal-71

  48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101

  49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. / Şûra-38

  50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1

  51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha/5)

  52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler. (Âl-i İmran/102)

  53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar. (Bakara/249)

  54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler. (Bakara/172)

  55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. (Hucurat/15)

  56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar. (A'raf/170)

  57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar.

  (Âl-i İmran/191)

  58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakara/286)

  59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe/51)

  60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. (Nisa/74)

  61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide/55-56)

  62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin/54)

  63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal/39)

  64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide/54, 67)

  65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh/5-9)

  66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar.  (Nahl/125)

  67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.

  (Âl-i İmran/134)

  68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan/17-18)

  69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem/4

  70. Eşleriyle iyi geçinirler. Nisa/19

  71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar. (Ankebut/2-3,Tevbe/111)

  72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara/14, 212)

  73.  Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs/4)

  74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa/71, 102)

  75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır/6)

  76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe/83, 95, 123)

  77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab/60-62)

  78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide/90

  79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf/28)

  80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac/41)

  81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara/238)

  82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam/116)

  83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide/35)

  84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. Enam/114

  85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim/10; Hud, 11/62, 109)

  86. İsraftan kaçınırlar. (Enam/141)

  87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun/5-6; Nur, 24/3, 26, 30)

  88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara/143; Nisa, 4/171)

  89. Fedakardırlar. (İnsan/8)

  90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara/125, 168)

  91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat/12)

  92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa/128)

  93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara/286)

  94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil /4 yasin/70

  95. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. Hucurat/11

  96. Akıllarını kullanırlar. Yunus/100

  97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa/86

  98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. Zümer/18

  99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. Taha/44 isra/23 bakara/83

  100. Sadece Rabbini yüceltirler... Müddessir/3

  Rabbim bizleri bu özelliklere sahip kullarından eylesin...

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen