• “İslami Dayanışma Oyunları!” kamuoyunun vicdanını yaraladı!

  “İslami Dayanışma Oyunları!” kamuoyunun vicdanını yaraladı!
  “İslami Dayanışma Oyunları!” kamuoyunun vicdanını yaraladı!
  16.08.2022 Salı

   

   

  Ömer TÜRK

  DİYARBAKIR- Konya'da düzenlenen “5. İslami Dayanışma Oyunları” adı altında gerçekleştirilen organizasyona gelen tepkiler artıyor. Medrese Alimleri Vakfı yayınladığı açıklamayla İslami Dayanışma Oyunları’nın İslam ahlakı, görgü ve edebine aykırı olduğunu ifade etti. Organizasyona verilen İslami ifadesinin üzüntüye sebep verildiği ifade edilirken, Müslümanlar arasındaki her türlü dayanışmanın elbette desteklenebileceğini ancak sınırların aşılmaması kaydıyla bunun gerçekleşebileceği belirtildi.

  Konya'da düzenlenen “5. İslami Dayanışma Oyunları” adı altında gerçekleştirilen organizasyon devam ederken gelen tepkiler de giderek artıyor.

  ORGANİZASYONUN ADI “İSLAMİ!”

  Organizasyonun adı “İslami!” olsa da, oyunların resmi adında “İslami” ibaresine yer verilse de yarışmalara katılan sporcular için Müslüman olma şartı aranmıyor.  ISSF’ye üye ülkeler, istedikleri sporcuları oyunlara gönderebiliyor. Adı “İslami” olan büyükçe bir spor etkinliğinde İslam’ın vaz ettiği sınırların, ‘hududullah’ın göz ardı edilmesi bu toprakların mütedeyyin insanlarının gönüllerini hûn ediyor.

  HAKK’IN HATIRI ÂLÎDİR

  Hakk’ın hatırı âlidir. Malum olduğu üzere “El-Hakk’u yâ lû ve lâ yû lâ aleyhi/Hakk’ın hatırı yücedir ve hiçbir hatıra feda edilemez.” Oyunlarında sporcuların kıyafetleriyle dinimizin tekliflerine gözlerini yuman “İslami Dayanışma Spor Federasyonu” ivedilikle federasyonun içinde geçen İslami ibaresini kaldırmalı, ISSF’nın ruhuna uygun bir isimle yoluna devam etmelidir!

  İSLAM, NİZAMIN ADIDIR

  İslam nizamın adıdır, İslam hayat nizamıdır. Dolayısıyla İslam, Müslüman fertlerin hayatlarının hemen her alanına ilişkin tekliflerde bulunur. İslam oyunla, oyun İslam’la anılamaz. Oyun oyundur, oyunun İslamisi, gayri İslamisi olmaz. Malayani iş ve hizmet süreçlerine mukaddesat ve din mahreçli isimler verirseniz bir müddet sonra yapılıp edilen, ortaya konulan, örnek olarak vaz edilen gayrimeşru ameller kamuoyu nezdinde İslam’a mâl edilmeye başlanır.

  “VİCDANLARI YARALADI!”

  “İslami Dayanışma Oyunları!” kamuoyunun maşerî vicdanını yaraladı. Konya’da süren “sözde” “İslami Dayanışma Oyunları!” halkımızın, âlimlerimizin maşerî vicdanında derin yaralar açılmasına sebebiyet verdi. Kısa sürede akl-ı selim, tab-ı müstakim âvâz tebliğ vazifesini üstlendi.  Bu meyanda Medrese Âlimleri Vakfı Yönetim Kurulu da bir basın açıklaması yaparak ISSF’nin isminin ivedilikle gözden geçirilmesini dile getirdi.

  DAYANIŞMA ÖNEMLİ ANCAK

  İslami Dayanışma Oyunları’nın İslam ahlakı, görgü ve edebine aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, organizasyona verilen İslami ifadesinin üzüntüye sebep verildiği kaydedilen MEDAV tarafından kaleme alınan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bizler Medrese Alimleri Vakfı olarak İslam aleminin bütün unsurları ile uhuvvet-i İmaniyye etrafında tanışmasından ve büyük kaynaşmasından büyük mutluluk duyar ve destekleriz. Çeşitli fitnelerle ayrıştırılmak istenen İslam aleminin birlikte yaptığı tüm hayırlı faaliyetlerin birlik ve beraberlik ruhuna hizmet edeceğine ve rahmete vesile olacağına inanıyoruz. Bu anlamda Müslüman ülkelerin birlikte faaliyetler yürütmesi, dayanışma içerisinde olması son derece önemli ve anlamlıdır.

  “HALKTA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA SEBEP OLMUŞTUR”

  Ancak "İslami Dayanışma Oyunları" adı altında Konya’da yapılan sportif faaliyetler, İslam ahlakı İslam görgüsü ve edebine yakışmayan bir takım sporcu kıyafetleri yüzünden Müslüman halkımızda büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü meydana getirmiş toplumsal infiale sebep olmuştur.

  “YAPILACAKSA MÜSLÜMANA YAKIŞACAK ŞEKİLDE YAPILMALI”

  "İslami" ibaresi haklı olarak İslami hassasiyete sahip olan milyonlarca insanımızın tepkisini çekmiştir. Bu organizasyonu icra eden yöneticilerimizin meşum vaziyeti bir an önce ortadan kaldırmasını ve bir daha tekrar edilmemesini umut ve talep ediyoruz. Böylesi bir etkinlik yapılacaksa Müslümana yakışan bir edayla ve İslam adabına uygun sporcu kıyafetleri ile yapılmalıdır. Bu şekilde yapılamadığı takdirde etkinliğin isminde "İslam" ve "Müslüman" kelimeleri asla bulunmamalıdır”

  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen